BÄSTA GUIDE: Återställ LG 450 till fabriksinställningar

Om du utför en fabriksåterställning på alla Android-enheter återställs alla dess inställningar och inställningar till fabriksinställningarna och rensar också alla användardata som är lagrade på enhetens interna lagring. Efter att ha gått igenom en fabriksdataåterställning, släpper en Android-enhet tillbaka till det skick som det var i, programvaruviskt när det först togs ur lådan. De flesta Android-enheter kan återställas antingen med hjälp av operativsystemets inställningsmeny eller menyn Android System Recovery, som kan nås via en kombination av enhetens hårdvaruknappar. Tyvärr är LG 450 en av de få Android-enheterna som endast kan återställas till fabriken genom inställningsmenyn som finns i användargränssnittet.

PRO TIPS: Om problemet är med din dator eller en bärbar dator, bör du försöka använda Reimage Plus-programvaran som kan skanna förvaret och ersätta korrupta och saknade filer. Detta fungerar i de flesta fall där problemet uppstått på grund av systemkorruption. Du kan ladda ner Reimage Plus genom att klicka här

LG 450: s tillverkare har ännu inte släppt en metod som kan användas för att återställa enheten via Android System Recovery menyn, så för närvarande måste användarna avgöra om mjuk återställs från enhetens användargränssnitt. Fabriksåterställning av en LG 450 rensar all användardata som lagras på enhetens interna lagring, så om de har några värdefulla data lagrade på det, rekommenderas användaren att säkerhetskopiera den innan de försöker återställa enheten till fabriksinställningarna. Följande är alla steg som en person behöver slutföra för att fabriksåterställa en LF 450:

  1. Gå till Inställningar .
  2. Bläddra ner och navigera och knacka på Telefoninställningar .
  3. Bläddra ner och knacka på Återställ inställningar .
  4. Tryck på Master reset ut ur alternativen som kan ses på skärmen.
  5. På nästa skärm trycker du på Ja för att bekräfta åtgärden.
  6. När du uppmanas av enheten för en säkerhetskod anger du säkerhetskoden för enheten eller, om ingen säkerhetskod är aktiv men prompten fortfarande kvarstår, anger du 0000 - standard säkerhetskoden för LG 450.

PRO TIPS: Om problemet är med din dator eller en bärbar dator, bör du försöka använda Reimage Plus-programvaran som kan skanna förvaret och ersätta korrupta och saknade filer. Detta fungerar i de flesta fall där problemet uppstått på grund av systemkorruption. Du kan ladda ner Reimage Plus genom att klicka här

Facebook Twitter Google Plus Pinterest