Så här kopierar du en sida i Word

Microsoft Word är utan tvekan den bästa ordbehandlaren tillgänglig för inte bara Microsofts Windows-operativsystem, utan också för en rad andra operativsystem för operativsystem och mobila datorer. Det finns mycket du kan göra i ett Word-dokument, eftersom Microsoft Word ger användare fler alternativ och funktioner än i princip alla andra ordbehandlare där ute. När du arbetar med ett dokument på Microsoft Word är det helt i din makt att kopiera en hel sida från dokumentet och skapa en kopia av det.

Duplicera en sida i ett Word-dokument handlar bara om att helt enkelt välja allt som är på målsidan och kopiera det till en tom sida i dokumentet. Hur du handlar om att göra det varierar emellertid något beroende på om du hanterar ett dokument som bara har en enda sida eller ett dokument som spänner över flera sidor. Om det är ett enda siddokument som du har att göra med, kan du kopiera alla innehållssidans innehåll om du helt enkelt:

  1. Tryck Ctrl + A. Så snart du gör det kommer hela dokumentet att väljas, och eftersom detta specifika dokument endast är en sida, kommer innehållet på den specifika sidan att vara allt som väljs.
  2. Tryck Ctrl + C eller högerklicka var som helst på den markerade texten och klicka på Kopiera i den resulterande snabbmenyn. Om du gör det kopierar du allt som har valts.

Om du hanterar ett dokument som är mer än bara en enda sida måste du:

PRO TIPS: Om problemet är med din dator eller en bärbar dator, bör du försöka använda Reimage Plus-programvaran som kan skanna förvaret och ersätta korrupta och saknade filer. Detta fungerar i de flesta fall där problemet uppstått på grund av systemkorruption. Du kan ladda ner Reimage Plus genom att klicka här
  1. Navigera till den sida du vill duplicera.
  2. Placera muspekaren i början av sidan du vill duplicera.
  3. Klicka och, med det klick som fortfarande finns kvar, dra muspekaren längst ner på målsidan. När du gör det väljs allt innehåll på målsidan.
  4. Tryck Ctrl + C eller högerklicka var som helst på den markerade texten och klicka på Kopiera i den resulterande snabbmenyn. Om du gör det kopierar du allt som har valts.

Det är när du har kopierat allt den sida du vill duplicera innehåller att du kan fortsätta att faktiskt duplicera målsidan. För att skapa en dubblett av målsidan måste du:

  1. Navigera till en tom sida i dokumentet där du vill ha dubbletter av målsidan. Om ingen tom sida finns, navigerar du till fliken Infoga och klickar på Blank sida för att skapa en ny.
  2. Placera markören vid den punkt på sidan som du vill ha innehållet på målsidan kopierat till.
  3. Tryck Ctrl + V. Så snart du gör det klistras allt du kopierat från målsidan till den angivna punkten på den tomma sidan, och du kommer att ha dubbelt målsidan effektivt.

PRO TIPS: Om problemet är med din dator eller en bärbar dator, bör du försöka använda Reimage Plus-programvaran som kan skanna förvaret och ersätta korrupta och saknade filer. Detta fungerar i de flesta fall där problemet uppstått på grund av systemkorruption. Du kan ladda ner Reimage Plus genom att klicka här

Facebook Twitter Google Plus Pinterest